sai2t
آموزشگاه آیلتس
دانشجوی عزیز جهت انجام آزمون تعیین سطح روی بخش مورد نظر کلیک کنید. در نظر داشته باشید پیش نیاز شرکت در هر دوره کسب نمره قبولی در مرحله قبل می باشد. ملاک قبولی کسب نمره 80 از 100 در هر مرحله می باشد. بنابراین اگر تا کنون هیچ یک از آزمون های تعیین سطح آموزشگاه نسل فردا شرکت نکرده اید با کلیک بر روی تعیین سطح Level 1 آزمون خود را شروع کنید.
آموزشگاه نسل فردا